Na nás se můžete spolehnout

Naše firma se aktivně zabývá správou počítačových sítí u našich zákazníků. S tím souvisí ochrana firemních dat, jejich zálohování a předcházení vnějším útoků. Důležitou součástí je zabezpečení vnitropodnikové komunikace, serverová řešení a antivirová ochrana.

U zákazníku zajišťujeme

 • konfiguraci, správu a dohled technologie s cílem udržení požadované funkčnosti lokální sítě (servery, routery, switche, firewaly apod.),
 • konfiguraci a správu software
 • defininování bezpečnostní politiky, konfiguraci jednotlivých prvků sítě, dohled nad dodržováním stanovené úrovně zabezpečení
 • návrhy a realizace LAN sítí (strukturované kabeláže, bezdrátové sítě), konzultace a poradenství v příbuzných oborech, nonstop technická podpora
 • dodávky, prodej a servis výpočetní techniky
 • zajištění spolehlivého a rychlého připojení k internetu
 • zajištění spolehlivých hlasových služeb (VoIP nebo klasická telefonie)
 • pravidelný report o aktuálním stavu počítačové sítě včetně doporučení a návrhů na její zlepšení
  v případě havárií rychlý zásah na místě
 • nabízíme dva typy účtování služeb outsourcingu, a to v rámci hodinové sazby nebo paušální platby